Výstavy v knihovně

PRÁCE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VIDČI, KTERÉ  MŮŽETE SHLÉDNOUT V PROSTORÁCH KNIHOVNY.